Anna Domaradzka
Specjalista
METODA WARNKEGO
METODA WARNKEGO - DYSLEKSJA STOP

SŁUCH, WZROK, RUCH – SKUTECZNA POMOC W PROBLEMACH AUTOMATYZACJI
Metoda Warnkego obejmuje trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. To skuteczna pomoc przeznaczona do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie uczenia się, prawidłowego czytania,
pisania, mówienia, a także zaburzeń lateralizacji. Metoda wspomaga zakłócenia słuchu centralnego (z uwagi na powikłania okołoporodowe, nawracające zapalenia
ucha środkowego, nieprawidłowości w słyszeniu kierunkowym, trudności w zakresie różnicowania dźwięków). Metodą Warnkego mogą również pracować osoby starsze
korzystające z aparatów słuchowych.

CO WYRÓŻNIA TRENINGI METODĄ WARNKEGO?
Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach, a nie na objawach trudności. Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona wieloma badaniami, w tym także w Polsce. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz szerokiej bazy pomocy diagnostycznych i terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów terapii, w bardzo krótkim czasie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom motywacyjnym, trening jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

PRZEBIEG TERAPII
Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest szczegółowy wywiad na temat problemów dziecka w nauce. Jednocześnie, z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury przeprowadzana jest diagnoza pod kątem zdolności w zakresie
przetwarzania informacji słuchowych i wzrokowych. Terapeuta uzasadnia cel kolejnych zadań wykonywanych przez dziecko dyslektyczne. Etap diagnozy kończy się podsumowaniem. Kolejne spotkania mają charakter
treningu zdolności, które okazały się w diagnozie najbardziej obniżone. Istnieje możliwość wypożyczenia łatwego w obsłudze urządzenia do samodzielnych treningów.


EFEKTYWNOŚĆ METODY
Dla uzyskania widocznej poprawy konieczne jest odbycie około dwudziestu godzin treningów. Efekty pracy z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe. Doświadczenie pokazuje, że po treningach metodą Warnkego, dzieci dyslektyczne po powrocie ze szkoły są mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE…
Żyjemy w kulturze skupiającej się na bodźcach wzrokowych. Współczesny tryb życia w dużej mierze narzuca nam korzystanie z informacji wizualnych, jako źródła wiedzy o świecie. Sprzyja to kształtowaniu pewnych nawyków, z którymi później trudno jest sobie poradzić. Dzieci, już w wieku przedszkolnym, coraz częściej borykają z problemem przyswajania nowych informacji przekazywanych w formie ustnej. Dodatkowo istniejący szum, hałas którego nie da się uniknąć przebywając w grupie rówieśniczej, często zakłóca koncentrację uwagi dziecka. Badacze z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec udowodnili, że trudności te mają bezpośredni związek z problemami w obszarze centralnego przetwarzania słuchowego /nawet, gdy narząd słuchu dziecka jest fizjologicznie zdrowy/. Zdolność prawidłowego przetwarzania słuchowego ma ogromne znaczenie dla prawidłowego dekodowania słów, a w konsekwencji rozumienia mowy. Powyższe trudności często leżą u podłoża przyczyn związanych z dysleksją.