Słuchać – nie zawsze znaczy słyszeć!

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko ma trudności z – rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas – rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych– często prosi o powtórzenie pytania lub wypowiedzi– dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę – ma trudności w uczeniu […]