Kilka słów

O mnie

Anna Domaradzka – sensomotoryk, terapeuta, pedagog-diagnosta, certyfikowany terapeuta metody Warnkego. Kierując się holistycznym podejściem do każdego pacjenta specjalizuję się w diagnozie i terapii deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od piętnastu lat pogłębiam wiedzę w zakresie neurodydaktyki, sensomotoryki oraz sposobów eliminowania przyczyn problemów w nauce. Zajmuję się kompleksową diagnostyką i terapią dysleksji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, wzrokowego, lateralizacji oraz trudności w uczeniu się.

Dodatkowe uprawnienia i certyfikaty:
•terapeuta pedagogiczny,
•certyfikowany terapeuta metody Warnkego,
•diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
•specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym,
•specjalista w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego, stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka metodą Ruchu Rozwijającego /MRR/W. Sherborne,
•dyplomowany doradca zawodowy.

Zakres usług

Problemy wieku dziecięcego często wiążą się ze sobą, a bezpośrednia współpraca kilku specjalistów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest zawsze bardzo korzystna. Dzięki uzupełniającym się kompetencjom, zapewniamy wszechstronną opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu – realizując naszą misję komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji.

Zakres usług:
•nowoczesne opiniowanie pedagogiczne; od wyników badania do wyczerpującego opisu mechanizmów funkcjonowania poznawczego ucznia – gotowość szkolna, a trudności w uczeniu się,
•diagnoza i opiniowanie przyczyn trudności szkolnych u dzieci i młodzieży,
•trening przetwarzania słuchowego dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, uczniów z trudnościami z koncentracją uwagi oraz nauką języków obcych,
•prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod stosowanych w terapii dysleksji,
•opracowanie indywidualnych planów pracy terapeutycznej dla uczniów z trudnościami w nauce,
•diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Cel

01

Prowadzenie specjalistycznej pomocy w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.

Metody Pracy

02

Wspieranie rodziców w procesie rozpoznawania potrzeb i zachowań dzieci, ich interpretacji oraz prawidłowej reakcji.

Zespół

03

Zespół wsparcia tworzą specjaliści wykwalifikowani w pracy z dziećmi i młodzieżą

ref

Opinie

Co sądzą o nas inni

Podziel się swoją opinią - to dla nas ważne!