Wczesne wykrycie trudności i odpowiednie ćwiczenia kluczem do sukcesu w walce z dysleksją. Objawy, które mogą wskazywać na przyszłe trudności szkolne są możliwe do zaobserwowania już we wczesnym dzieciństwie. Na tym etapie jednak ciężko połączyć zachowanie i umiejętności naszej pociechy z problemami, jakie mogą pojawić, gdy rozpocznie naukę w szkole.

Nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się”.

― Albert Einstein

Jeśli Twoje dziecko:

➡️ ma trudności ze skupieniem i koncentracją uwagi

➡️ nie pamięta dłuższych lub złożonych poleceń

➡️ dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę

➡️ nie wierzy w siebie i swoje możliwości

➡️ często “wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego

➡️ nie lubi rysować, pisać lub myli litery

może być w tzw. grupie ryzyka dysleksji.

Wczesna diagnoza

Zaufanie do samego siebie, pozytywne samopoczucie i dobra motywacja do pracy mają ogromne znaczenie. Dla prawidłowego rozwoju istotny jest czas. Im wcześniej zauważone zostaną trudności, tym łatwiej można je korygować. Pamiętaj, że „dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się osobą z dysleksją” (G.Krasowicz-Kupis). Dlatego warto rozważyć wczesną diagnozę i pomóc naszym pociechom jak najwcześniej.

Zaufaj specjalistom

Zadzwoń lun napisz i umów się na wizytę. Postaramy się pomóc najlepiej jak umiemy. Jesteśmy dla Ciebie!