Anna Domaradzka
Specjalista
TRENING SŁUCHOWY (APD)
Słuchać - nie zawsze znaczy słyszeć...

Uczniowie coraz częściej mają problemy ze skupieniem uwagi i skoncentrowaniu się na tym co mówi nauczyciel w klasie. Przyczynę tego niestety stanowią wyzwania, jakie stawia przed dzieckiem współczesny świat i wszechobecny szum informacyjny. To, na ile efektywnie nasz mózg przetwarza bodźce słuchowe, ma bezpośredni wpływ na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się z otoczeniem. W myśl powszechnie znanej zasady – trening czyni mistrza – nie ma innej drogi by osiągnąć mistrzowski poziom w danej dziedzinie, jak regularne ćwiczenia z coraz większym poziomem trudności. Na tej zasadzie oparty jest program indywidualnych ćwiczeń słuchowych Metodą Warnkego.

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA i DYSORTOGRAFIA

DYSLEKSJA specyficzne trudności w czytaniu , któremu często towarzyszą trudności w pisaniu
DYSGRAFIA to trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma.
DYSORTOGRAFIA
to specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni chodzi nie tylko o błędy ortograficzne.